Tyvärr är webbsidan stängd.

Maxi 77 klubben har tyvärr gått i graven…


... istället hänvisar vi till Maxi95 Förbundet som välkomnar alla Maxi 77:or till sin klubb alternativt det växande forumet Vi som seglar eller vill segla Maxi 77.

Segling är livet och framkallar känslor som är svåra att beskriva för den som aldrig testat på.